Nyhavna – verdifull som havn med klimavennlig sjøtransport og industri.

av  John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

LO i Trondheim med alliansepartnere jobber for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri. Strandveikaia og områder på sørsia kan tilrettelegges for kultur, service, tjenesteyting, kontor / forretning.
Trygve Lundemo skriver i Adresseavisen 06.06.18 at LO i Trondheim har gått inn for at det aller meste av Nyhavna fortsatt må være industri- og havneområde. Det gjelder halvparten av delområdene. Vi uttalte i høring om Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen at det er delområde Dora 2 og fyringsbunkeren, Kullkranpiren, Ladehammerkaia, Transittkaia sør og Transittkaia nord, i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde. Lundemo er enig i at «Nyhavna er for verdifull til å erstattes av rikmannsboliger».

Ifølge Grønn strek – kommuneplanmelding om byutvikling, er det ikke behov for nytt areal til bolig eller kontorer i kommende rulleringer av kommuneplanens arealdel, i et 2050-perspektiv. Rådmannen sa at det er viktig å ta vare på næringsarealer for bl.a. å redusere press på landbruksareal. Nyhavna er kun 1 promille av kommunens areal, og er for viktig til å raseres. Det underbygges i rapport fra Trondheim kommune og Trondheim Havn: «Dagens båttrafikk på Nyhavna er betydelig. Den er viktig for virksomhetene som benytter båttransport og som av denne grunn er lokalisert nettopp her, deriblant sentrale aktører innenfor sement-, betong- og byggevareprodukter. Båttrafikken på Nyhavna er dermed viktig for bygg- og anleggsvirksomheten i hele Trondheimsområdet. Nyhavna defineres som industrihavn, da det er bare industrigods som går over kaiene der. Det er få steder i Trondheimsfjorden som har arealer for etablering av ny industrihavnvirksomhet.»

Maritimt Forum viser til EU beregning av samfunnskostnaden med sjøtransport. 25 % av kostnaden for lastebil. Frakteskiputslipp per tonn gods kan være under 20 % av lastebilutslipp over lik distanse. I 2016 og første halvår 2017 var det 458 skipsanløp med varetonnasje 1.179.756 over Ladehammerkaia og Transittkaia. Bystyret vedtok 15.10.15 at kommunen «skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til og fra Trøndelag.» som strategi for reduserte klimagassutslipp. Det snakkes om «å legge til rette for annen virksomhet enn ekstremt arealkrevende lagerhaller der det dessuten ikke er mange ansatte», skriver Lundemo. Interessentkartlegging i 2008 viste ca. 1800 personer i 150 virksomheter med omsetning over 5 milliarder kroner. Halvparten sender/mottar varer med båt.

Arealkrevende produksjonsbedrifters funksjon gjør at deres arealbehov er viktig for å få god logistikk og sikkerhet basert på kai og sjøtransport. Nasjonal transportplan antar ca. 40 % økt godstrafikk mot 2040 i antall tonn-kilometer. Nylig sa Riksrevisjonen at myndighetenes mål om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø/jernbane ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak. Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier: «Effektiv og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett.» Løsningen er at Strandveikaia og områder på sørsia av Nyhavna tilrettelegges for kultur, service, tjenesteyting, kontor/forretning. Øvrige områder videreføres som industri- og havn. Det støttes av stadig flere

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s