Nyhavna – verdifull som havn med klimavennlig sjøtransport og industri.

av  John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

LO i Trondheim med alliansepartnere jobber for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri. Strandveikaia og områder på sørsia kan tilrettelegges for kultur, service, tjenesteyting, kontor / forretning.
Les videre

Reklamer