John-Peder Denstad

Start med ny Sluppen bru nå!

Av John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og Kåre Wikdahl, leder av Samferdselsutvalget i LO i Trondheim

Adresseavisen skriver på lederplass 6. april d.å.: «Bygging av ny bru på Sluppen må starte straks. Skandalen vokser for hvert år den provisoriske brua fortsatt har som oppgave å knytte sammen øst og vest i byen.» Bakgrunnen er at den tekniske planleggingen av den nye brua (Nydalsbrua) er ferdig og at bruprosjektet omsider har kommet inn i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Det åpner for lokal forskuttering av bompenger fra Miljøpakken. Vi er enig med Adresseavisen i at dette prosjektet må framskyndes.

I handlingsprogrammet 2017-20 Miljøpakke for transport i Trondheim under kapittel 4 Hovedveger ble det vist til lokalpolitisk vedtak som blant annet gir følgende føring når det gjelder større vegprosjekter: « … Sluppen bru med tilhørende kollektivknutepunkt må bygges så tidlig som mulig og prioriteres foran tilførselsveiene. Samtidig må Sluppen – Stavne utbedres som tofelts vei etter en forenklet løsning. Brua må bygges slik at mest mulig av tilstøtende veinett kan brukes uten vesentlige ekstrakostnader.” I vår høringsuttalelse til handlingsprogrammet sa vi klart fra at om man skal prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne. Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport. Dagens situasjon er meget ugunstig for nærings- og kollektivtrafikk som kommer fra Nordre avlastningsvei. Over 60 % av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal.

Adresseavisen skriver at det ikke er avklart hva slags tunnel det blir til Byåsen og lederen skriver: «Det må ikke brukes som påskudd for enda en utsettelse. Nå må det bygges, ikke prates.» Vi er enig med Adresseavisen. Da de tre store vegprosjektene i Miljøpakken ligger an til å bli dyrere enn de lokal­politiske vedtakene legger opp til, stiller LO i Trondheim spørsmålstegn ved hensikts­messigheten av å bruke 221 millioner kroner til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen – slik det legges opp til i perioden. Byåsen-tunnelen vil kun medføre økt biltrafikk. Tunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken, og vil dermed forsterke problemene med å nå nullvekstmålet. Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for Byåsen-tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut. Bystyret vedtok 14. mars d.å.: «RV706 Nydalsbrua må prioriteres med tidligere oppstart enn det som er beskrevet i handlingsplanen. Bystyret ber Statens vegvesen vurdere oppstart i 2018.» Start med ny bru på Sluppen nå.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s