Ja til en seriøs drosjenæring!

av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

IMG_2643

Regjeringas forslag om å fjerne den politiske muligheten til å regulere antallet drosjeløyver i storbyene vil utelukkende tjene til å forverre problemet med dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringa velger å gi etter for The EFTA Surveillance Authority (ESA) sitt krav om fri konkurranse og lik etableringsrett, og lar dette trumfe hensyn til både tjenestenes kvalitet og sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. LO i Trondheim krever at regjeringas forslag ikke iverksettes.

Les videre

Reklamer

Årets lønnsoppgjør er ikke en seier for fagorganiserte.

Av John-Peder Denstad
Leder av LO i TrondheimIMG_2643

Representantskapet i LO i Trondheim behandlet 2. oktober 2018 hovedtariffoppgjøret 2018, herunder krav, gjennomføring, resultat, evaluering og oppfølging. Representantskapet vedtok enstemmig: «For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim fagforeningene til å organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de kommende tariffoppgjør.»
Les videre

Vern av matjorda er et samfunnsansvar!

Av Rigmor Bjerche og John-Peder Denstad
2. nestleder og leder av LO i TrondheimIMG_2643

LO i Trondheim er med i Jordvernalliansen i Trøndelag. Vi forventer at kommunepolitikere i Malvik tar ansvaret for matsikkerhet og beredskap for framtidas generasjoner og avviser planer om ny travbane på Leistad. Det er også grunn til å håpe på at ny nasjonal jordvernstrategi vil hindre prosjekter som stjeler matjord.

Les videre

Stolte av sykelønnsordningen!

IMG_2643

Av John-Peder Denstad
Leder av LO i Trondheim

I Adresseavisens leder 17.07.18 «NAV-direktørens advarsel må tas på alvor» sies det at «Debatten rundt Norges generøse sykelønnsordning viser hvor vanskelige prioriteringer i velferdsordningene kan være.» Vi skal være stolte over at vi i 40 år har håndtert en sosialt rettferdig og tillitsbasert ordning som gir økonomisk trygghet under sykdom. Fra 1. juli 1978 fikk arbeidere samme rettigheter som funksjonærer. Full lønn under sykdom. Ordningen med egenmeldinger ble innført. Og sykemeldingsperioden økte fra 6 til 12 måneder. Les videre

Nyhavna – verdifull som havn med klimavennlig sjøtransport og industri.

av  John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

LO i Trondheim med alliansepartnere jobber for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri. Strandveikaia og områder på sørsia kan tilrettelegges for kultur, service, tjenesteyting, kontor / forretning.
Les videre

Politisk streik i jernbanen tirsdag 29. mai 2018.

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Politisk streik: Statsbanenes Verkstedforening Trondheim, Norsk Jernbaneforbund avd. 63 gjennomfører politisk streik tirsdag 29. mai 2018 mot den mørkeblå H / FrP / V regjeringas løftebrudd. LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Jernbaneforbundet sin politiske streik tirsdag 29. mai 2018 kl. 10.00 – 13.00. Regjeringa ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lovet at Jernbanereformen ikke skulle gå ut over lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en dramatisk løgn. Vi oppfordrer til deltakelse i fanemarkering foran Stortinget tirsdag 29. mai 2018 kl. 11.00.
Les videre

Fagforbundet i streik for å videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS på Røra i Inderøy kommune – behov for streikestøtte.

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim
LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Fagforbundet i sin rettferdige kamp om å reforhandle og videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS. Det er en selvfølge at de ansatte skal ha en tariffavtale og spesielt da bedriften mottar økonomiske tilskudd fra det offentlige.
De streikende har vår fulle støtte og LO i Trondheim vil aktivt delta i kampen for å beholde tariffavtalen og et anstendig arbeidsliv. Vi oppfordrer til å stille opp som streikevakter i solidaritet med de streikende.

Les videre